Zasady BHP w marketach

Zasady BHP w marketach

Zasady BHP, czyli Bezpieczeństwa i Higieny pracy, określają przede wszystkim, jak powinien postępować pracownik w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Informują również o tym, jak należy urządzić miejsce pracy. Pozwala to wtedy wyeliminować ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych wypadków oraz różnego rodzaju chorób zawodowych. Nie inaczej jest w przypadku marketów, gdzie również stosuje się określone zasady BHP.

Markety i nieprawidłowości w zakresie BHP

Praca w markecie odznacza się stosunkowo wysokim wysiłkiem fizycznym i umysłowym. Niejednokrotnie wymaga od pracowników wykonywania czynności uciążliwych, a często także szkodliwych, związanych z: transportem, magazynowaniem oraz sprzedażą towarów. Warto wiedzieć o tym, że największe nieprawidłowości w zakresie BHP – jeśli chodzi o markety – są związane z transportem i składowaniem towarów, ale też z: wentylacją, ogrzewaniem i oświetleniem oraz organizacją i wyposażeniem pomieszczeń pracy. W marketach pracownicy najczęściej ulegają wypadkom, które są spowodowane:

  • wadliwym urządzeniem przejść i stanowisk pracy,
  • złą organizacją i nieodpowiednimi metodami pracy,
  • złym stanem technicznym narzędzi oraz środków transportu,
  • nieprawidłowym zachowaniem pracowników.

Wypadki zaś spowodowane są takimi wydarzeniami jak: upadki i poślizgnięcia się na płaszczyźnie, upadki z wysokości, ale także wydarzenia związane z samymi towarami. Te spadające, wysypujące się i wylewające mogą uderzyć czy nawet przygnieść. Poszkodowani pracownicy w trakcie wypadków najczęściej zajmują się takimi czynnościami jak: przenoszenie towarów, wkładanie ich na wysokie półki czy otwieranie opakowań prostych, ale też np. przechodzenie po płaszczyznach poziomych.

Schorzeniami, jakie dotykają sprzedawców, magazynierów i kasjerów – często właśnie przez warunki pracy w markecie – są choroby: stóp, podudzi (żylaki), kręgosłupa, ale też układu nerwowego (powodowane stresem).

Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w marketach

Warto wiedzieć, że nie ma szczegółowych przepisów, które regulują wymagania BHP w marketach. Dlatego w takim miejscach należy się posługiwać Polskimi Normami i przepisami BHP, jakie obowiązują powszechnie, to znaczy we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o pomieszczenia pracy stałej w marketach, to nie mogą być one zlokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu. Wyjątkami mogą być pomieszczenia usługowe i gastronomiczne (w domach handlowych), ale muszą wtedy spełniać określone przepisy techniczno-budowlane. Jeśli chodzi o pracę, w tym sprzątanie marketów, zwraca się uwagę na to, by podłogi w takich miejscach były:

  • równe,
  • nieśliskie,
  • odporne na nacisk i ścieranie,
  • przystosowane do łatwego utrzymania w czystości.

Jeśli chodzi o podłogę, to jeżeli dobrze przewodzi ona ciepło w przejściach i miejscach do stania, powinny znaleźć się środki izolujące od zimna i wilgoci. Wśród ważnych zasad dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w marketach, można wymienić także kwestie przejść na różne poziomy. Kiedy w budynku pomieszczenia i stanowiska pracy znajdują się właśnie na różnych poziomach, to powinny pojawić się między nimi bezpieczne dojścia – albo stałymi schodami, albo pochylniami.

Te elementy architektoniczne nie mogą być śliskie. Co więcej, w miejscach, gdzie mogą zalegać pyły, powinny być one ażurowe. Aby nie dochodziło do niechcianych problemów, drogi komunikacyjne muszą mieć szerokość, która będzie dostosowana do wózków transportowych, ale też do ruchu pieszego. Przestrzeganie tych zasad zwiększy bezpieczeństwo pracy w markecie i może pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie liczby nieszczęśliwych wypadków.